Sakarya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

KONAKLAMA TESİSLERİNİN ALMASI GEREKEN SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM SERTİFİKASI İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI

Bilindiği üzere T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca ülke turizminin uluslararası standartlarda geliştirilmesi, turizm faaliyetlerinin sürdürülebilir, çevreye duyarlı ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile birlikte ve akredite denetim firmaları aracılığıyla çeşitli sertifika programları uygulayabilmektedir.

Bu çerçevede, dünya çapında kabul gören ve turizm sektöründe sürdürülebilirlik standardının geliştirilmesini hedefleyen bir organ olan Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC)kriterlerine uyum süreci kapsamında TR-I adı verilen Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı başlatılmıştır.Bu program sayesinde ülkemizdeki konaklama tesislerinin verdiği hizmet kalitesinin dünya standartlarına taşınması, uluslararası pazara hitabet gücünün artırılması, yurtdışından daha fazla turist çekilebilmesi hedeflenmekte, bu çalışmalar sonucunda dünya çapındaki büyük tur operatörleri ve seyahat acentelerinden ülkemize çok daha fazla turun yönlendirilmesi ve turist akışının sağlanması planlanmaktadır.

Program dahilindeT.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Turizm İşletme Belgesi veya Basit Konaklama Turizm İşletme Belgesi olan ve ruhsat tarihinden dolayı bu iki belgesi de henüz olmayıp başvuru aşamasında olan tüm konaklama tesislerinin (kamu misafirhaneleri hariç) herhangi bir oda/yatak kapasite limiti olmaksızın 31.12.2023 tarihine kadarSürdürülebilir Turizm Sertifikası alması zorunlu hale getirilmiştir.Verilen süre zarfında belgelerini almayan tesisler hakkında Bakanlığımızca 2634 sayılı kanunun 33. ve 34. Maddeleri uyarınca idari süreç başlatılacaktır.

Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı; sürdürülebilir yönetim, sosyo-ekonomik etkiler, kültürel etkiler ve çevresel etkiler olmak üzere 4 ana başlık altında düzenlenmiş olup ilk aşamada tesislerin aşağıdaki 14 kritere uyum sağlaması gerekmektedir: Detayları “1. Aşama El Kitabı”nda belirtilen kriterler başlık halinde şöyledir:

Sürdürülebilirlik yönetim sistemi

Yasal uyum

Raporlama ve iletişim

Personel katılımı

Müşteri deneyimi

Herkes için erişim

Yerel/Bölgesel satın alma

Kültür ve mirasın sunulması

Çevreye duyarlı satın alma

Verimli satın alma

Enerji tasarrufu

Su tasarrufu

Atık su

Katı atık

Tesislerimiz “1.Aşama Kriterleri” ve “1.Aşama El Kitabı” dokümanlarına, kurum web sayfamız olan sakarya.ktb.gov.trye girerek üst menüdeki “Konaklama Tesisleri” sekmesine tıklayıp “Sürdürülebilir Turizm Programı”kısmından ulaşabilirler.

Yapılacak denetimler sonrasında program kriterlerine uyum sağladığı belirlenen tesislerin belge işlemleri kısa süre içinde tamamlanırken, uyum sağlamadığı belirlenen tesislerin eksikleri tespit edilerek bu eksikleri tamamlamaları için kendilerine 30 ila 90 gün aralığında bir süre tanınacak ve eksiklerin tamamlanmasından sonra yapılacak olan 2. denetim ile belgelendirme işlemleri yapılacaktır.

Sürdürülebilir Turizm Programı 1. Aşama kriterleri hakkında detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak için tüm konaklama tesislerimizin www.tga.gov.tradresine girip web sayfasının en altında sağ kısımda bulunan ve yeşil renkle gösterilen “Sürdürülebilir Turizm Programı” kısmına tıklamaları, gelecek olan sayfadaki “Sürdürülebilir Turizm Programı Hakkında” ve “Türkiye Sürdürülebilir Turizm Endüstri Kriterleri” kısımlarını dikkatlice okumaları, sonrasında ise “Sürdürülebilir Turizm Programı Yetkili Firmalar” kısmına tıklayıp sayfanın orta kısmında yer alan “1.Aşama Belgelendirme Yapmaya Yetkili Firmalar” başlığı altında yer alan akredite firmalardan herhangi biriile iletişime geçip başvurusunu ilgili firmaya yaparak süreci başlatmaları gerekmektedir.

Belge almak için son tarih 31.12.2023 olsa da tüm Türkiye’de yaklaşık 20 bin civarında tesisin bu belgeye başvuracağı göz önüne alındığında, herhangi bir yığılma olmaması ve mağduriyet yaşanmaması açısından tesislerimizin başvuru yapmakta gecikmemesi ve başvuru sürecini en kısa zamanda başlatmaları gerekmektedir.