Sakarya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Turizm Belgeli İşletmelerin Çalışma Süreleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel müdürlüğünün 22.04.2009 tarih ve 76917 sayılı Genelgesi
 
 

·        Turizm Belgeli İşletmelerin Çalışma Süreleri /Genelge

2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanunu’nun 20.maddesinde; “Belgeli işletmeler ile belge kapsamındaki yardımcı hizmet satış yerleri, Bakanlıkça verilen belgede belirlenen çalışma süresi içinde resmi tatil, hafta sonu ve öğle tatillerinde de faaliyetlerine devam ederler” hükmü bulunmaktadır. Bu hüküm uyarınca, turizm belgeli işletmeler ile belge kapsamındaki  yardımcı hizmet satış ünitelerinin çalışma saatleri aşağıda belirtildiği şekilde düzenlenmiştir.

I-24 saat Açık Tutulmaları Uygun Görülenler

-Konaklama tesisleri,

-Özel Konaklama tesisleri

-Tatil merkezleri

-Mola noktaları

-Yüzer konaklama tesisleri

-Ana ve tali yat limanları, yat çekek yerleri, yat yanaşma yerleri.

II-07.00 ile 05.30 Saatleri Arasında Açık Tutulmaları Uygun Görülenler

Konaklama tesisleri dışındaki diğer tesislerin bünyesinde olan veya müstakilen işletilen;

-Eğlence merkezleri

-Müstakil eğlence yerleri

-Müstakilen belgelendirilmiş barlar.
-Müstakilen belgelendirilmiş lokantalar,

-Özel yeme-içme tesisleri,

-Yüzer yeme-içme tesisleri,

III-07.00 ile 02.30 Saatleri Arasında Açık Tutulmaları Uygun Görülenler

Konaklama tesisler dışındaki diğer tesislerin bünyesinde olan veya müstakilen işletilen ;

-Müstakilen belgelendirilmiş kafeteryalar,

-Günübirlik tesisler.

IV-Belgeli işletmeler ile belge kapsamındaki yardımcı hizmet satış yerleri; resmi tatil, hafta sonu ve öğle tatillerinde de faaliyetlerine devam ederler.

V-Turizm amaçlı sportif faaliyetlerde bulunmak için Bakanlıktan izin belgesi almış işletmelerin çalışma saatleri, can güvenliği açısından gün doğumu ile başlayıp  gün batımı ile sona erer.Lokantaların Çalışma Saatleri.jpg