Sakarya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıfların Projelerine Yapılacak Yardımlar

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıfların Projelerine yapılacak yardımlarıa ilişkin Yönetmelik kapsamında Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü bütçesinin cari transferler tertibinde yer alan "Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler" ödeneğinin kullanılmasına ilişkin iş ve işlemlerle ilgili Bakanlığımız İç Denetim Birimi Başkanlığınınca; iş ve işlemlerin belli  bir standartta yürütülmesinin sağlanması için; yardım talebinde bulunan teşekkülün yönetmeliğin 7. maddesi gereğince hazırlanacak başvuru dosyalarının nasıl hazırlanması gerektiği ve Bakanlığımızca yardım yapılması halinde ilgili teşekkülce hazırlanması gereken evraklar...

Yönetmelik İçin Tıklayınız

Ek 1  Proje Yardımı Başvuru Evrakı İnceleme Usul ve Esaslarıiçin tıklayınız...

Ek 2 Başvuru Bilgi ve Belge Tespit Formuiçin tıklayınız...  (Başvuru esnasına Teşekkülce doldurulacak form)

Ek 3 Başvuru Kayıt ve İzleme Formuiçin tıklayınız...

Ek 4 Proje Raporuiçin tıklayınız...  (Başvuru esnasına Teşekkülce doldurulacak form)

Ek 5 Sonuç Raporu için tıklayınız...  (yardım cıkması halinde teşekkülce hazırlanacak form)

Ek 6 Etkinlik Raporuiçin tıklayınız...

Ek 7  İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri Sonuç Raporu ve Harcamaiçin tıklayınız...  
(yardım cıkması halinde teşekkülce hazırlanacak form)