Sakarya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Sempozyum Bildirisi

Yalova İlinin tarihini incelemek, bölgenin kültürel mirası ve tarihî önemine vurgu yapmak, tarihî zenginlikleriyle ön plana çıkan Yalova'nın köklü geçmişini araştırmak amacıyla 2019 yılından bu yana Yalova İl Özel İdaresi, Yalova Üniversitesi, Yalova Belediyesi ve Halil İnalcık Osmanlı Tarihi Araştırmaları
Enstitüsü işbirliğinde; Prof. Dr. Halil İnalcık Hoca’nın anısına, 27 Temmuz Yalakova Zaferi konulu sempozyum etkinlikleri düzenlenmektedir.

Buna esas olarak 27/29 Temmuz 2024 tarihinde Yalova İlinde "Prof. Dr. Halil İnalcık'ın Mirası: Osmanlı Devleti'nin Kuruluşundan Cumhuriyet Türkiye'sine Uluslararası Tarih Araştırmaları Sempozyumu" düzenlenecektir.

afi1.jpg