Sakarya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

TURİZM AMAÇLI KONUT BAŞVURULARI HAKKINDA DUYURU

İşlemi tamamlananların belge örnekleri SMS olarak gönderilmeye başlanmıştır.
Belge örnekleri imzasız olup, imzalı suretleri tarafınıza ayrıca bilgi verilerek imza karşılığı başvuru sahibine Müdürlüğümüzce elden teslim edilecektir.
Belge örneklerinde belge numaraları 54-1 şeklinde başlamakta olup, AİRBNB uygulamalarında 54-0001 olarak 6 haneli giriş yapılması gerekmektedir.

_________________________________________________
RED SÜRECİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER


Eksik veya hatalı başvuruların süresi içerisinde tamamlanmamasından dolayı sistem otomatik olarak RED süreci başlatmaktadır.

RED İşlemi mesajı alanlar yeniden Turizm Amaçlı Konut Başvurusunda bulunmaları ve belge alana kadar işletme faaliyeti yürütmemeleri gerekmektedir.
Belge almadan İşletme faaliyeti yürütenlerin Emniyet, şikayet vb. durumlarda tespit edilmesi halinde ilgili kanun kapsamında idari para cezası uygulanmakta, işletme faaliyetlerine son verilmektedir.
Yeni başvuruların incelenmesi ve sonuçlanması yasal olarak 30 gün içerisinde sonuçlandırılmaktadır.


Red mesajı alanlar yeniden başvuruda bulunabilirler. Yeni başvuru yapmak için tıklayınız.

Müdürlüğümüzce eksik belge bildirimi yapılanlar 5 gün içerisinde eksikliklerini gidererek sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
________________________________________________


DEKONT YÜKLEME VE DİĞER HUSUSLAR İLE İLGİLİ İŞLEMLER

Dekont yükleme işlemleri e-devlet aracalığı ile yapılmaktadır. E-devlete giriş yaptıktan sonra başvurularım bölümüne tıklanır ve açılan sayfaya dekont yükleme işlemi gerçekleştirilerek gönderilir.

E-devlet linki için tıklayınız.

Belge ve plaket ücretlerinin hesap bilgileri tarafınıza SMS olarak gönderilmektedir.

Belge ve plaket ücreti ödemelerini ayrı ayrı veya tek seferde sisteme yükleyebilirsiniz. Tek seferde yatıranlar her iki bölüme de aynı dekontu yüklemeleri gerekmektedir.

Ödeme yaparken dekontun açıklama kısmına mutlaka başvuru numarası yazılması gerekmektedir.

Dekont yükleme kısmında dekont numarası, seri numarası gibi bilgilerin sisteme işlenmesi gerekmekdedir.


Her bir yapı için ayrı ayrı belgelendirme süreci işlediğinden her bir başvuru için ayrı ücret ödenerek dekontlar sisteme yüklenir.

Ödemesini yapıp sisteme dekontunu yükleyenlerin başvuruları incelenir, herhangi bir eksiklik bulunmaması durumunda Valilik onayı alınır, imzalama işleminden sonra matbaa'da basım işlemi gerçekleştirilerek Valilik imza aşamasına geçilir. İmzalanan ıslak imzalı belgelerin teslimi için tarafınız aranır veya bilgilendirilir. Başvuru sahibi veya şirket yetkilisi belgesini imza karşılığı teslim almak için Müdürlüğümüze davet edilir.

Plaketler Bakanlığımızca hazırlandığından, teslim süreleri daha sonra tarafınıza bilgi verilerek gerçekleştirilecektir. Belge ve plaketlerin işletmeye asılması zorunludur.
________________________________________________

Tüm işlemler e-devlet aracılığı ile yapılmaktadır. Süreç ile ilgili işlemler SMS aracılığı ile tarafınıza bildirilmektedir.
________________________________________________

Kanun, Yönetmelik, Genelge, Belge Ücretleri ve diğer bilgiler için
tıklayınız.
________________________________________________

Tüm belge örnekleri Bakanlığımıza, SASKİ'ye İlçe Emniyet ve İlçe Jandarma Komutanlıklarına, İlçe Vergi Dairelerine ve ilgili Belediyelere resmi yazı ile Müdürlüğümüzce bildirilmektedir.

_______________________________________________

BELGE ALANLAR İLE İLGİLİ İŞLEMLER

Başvuru yapıp belgesini alanlar, ilgili kanun ve yönetmeliği okumuş, yönetmeliğin Üçüncü Bölüm, Konutların Nitelikleri ve İzin Belgesi Sahibinin Yükümlülükleri başlığında yer alan tüm kriterlerleği sağlamış sayılır.
Bu nedenle belgesini alanlar yasal olarak belgesini aldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde Müdürlüğümüzce denetlenir. Denetlemelerde kanun ve yönetmelikte belirtilen tüm hususlar eksiksiz olarak aranır. Eksik
lik veya aykırılık tespit edilmesi durumunda ilgili kanun kapsamında idari yaptırımlar uygulanır.Yasal olarak ayrıca her 2 yılda bir rutin olarak denetleme gerçekleştirilir.
Yönetmelik için tıklayınız.
_______________________________________________

Pansiyon, Otel türünde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı bulunan konaklama tesisleri Turizm Amaçlı Konut İzin Belgesi başvurusunda bulunamazlar. Mevcut ruhsatın ilgili belediyesinden iptal edildikten sonra başvuruda bulunulması zorunludur. Aksi takdirde ilgili kanun kapsamında idari yaptırım uygulanmaktadır.