Sakarya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Kamu Hizmet Standartları

 
ALTYAPI UYGULAMALARINA YAPILAN YARDIMLARALTYAPI UYGULAMALARINA YARDIM YAPILABİLMESİ İÇİN BAKANLIĞIMIZDAN GÖRÜŞ ALINMAK ÜZERE BELEDİYELER AŞAĞIDAKİ BELGELER İLE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAŞVURUDA BULUNURLAR 
1-DİLEKÇE 
2-ENCÜMEN KARARI 
3-GEREKÇE RAPIRU 
4-KEŞİF ÖZETİ 
5-METRAJ CETVELİ 
6-KROKİ
-15 GÜN
ÇEKİM İZNİ (AMATÖR KISA METRAJ, ÖĞRENCİ)1)DİLEKÇE 
2)NÜFUS CÜZDANI / ÖĞRENCİ KİMLİK KARTI FOTOKOPİSİ
-1 GÜN
ÇEKİM İZNİ (SİNEMA, DİZİ, REKLAM, KLİP, TV PROGRAM)1)ŞİRKET YETKİLİSİNİN İMZA SİRKÜLERİNİN FOTOKOPİSİ 
2)ŞİRKET YETKİLİSİNİN NÜFUS CÜZDANININ FOTOKOPİSİ 
3)FAALİYET BELGESİNİN FOTOKOPİSİ 
4)VARSA YAPIMCI BELGESİNİN FOTOKOPİSİ 
5)ŞİRKETİN ANTETLİ KAĞIDINA KAŞELİ VE İMZALI DİLEKÇE 
6)BANKA DEKONTU
-1 GÜN
DENİZ TURİZMİ ARAÇLARINA TURİZM İŞLETME BELGESİ VERİLMESİDENİZ TURİZMİ ARAÇLARI İÇİN TURİZM YATIRIMI VE TURİZM İŞLETMESİ BELGESİ VERİLMESİ BAKANLIK MAKAMININ 03.06.2010 TARİHLİ VE 117092 SAYILI ONAYI İLE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜKLERİNE DEVREDİLMİŞTİR. 
SÖZ KONUSU İŞLETMELERE TURİZM YATIRIMI BELGESİ VERİLMESİ İÇİN; 
GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER, BU YÖNETMELİKLE BELİRLENEN NİTELİKLERİ TAŞIMAK KAYDIYLA TURİZM YATIRIM BELGESİ ALARAK DENİZ TURİZMİ ARAÇLARI İŞLETMECİLİĞİ YATIRIMI YAPABİLİRLER. TURİZM YATIRIM BELGESİ TALEPLERİNDE, BAKANLIKÇA GEREKLİ GÖRÜLECEK BELGELER İLE AŞAĞIDA BELİRTİLEN BELGELERİN ASLI VEYA ASLINI VERMEYE YETKİLİ MERCİ TARAFINDAN VEYA ASLI GİBİDİR ŞEKLİNDE NOTERCE ONAYLANMIŞ SURETİ İLE YAZILI OLARAK BAKANLIĞA BAŞVURULUR: 
1- BAŞVURU DİLEKÇESİ. 
2- ORTAKLARDAN BİRİNİN VEYA BİRKAÇININ ADINA YATIRIMCI VEYA İŞLETMECİ OLARAK BELGE DÜZENLENMESİNİN TALEP EDİLMESİ HALİNDE BU HUSUSTA ORTAKLAR ARASINDA DÜZENLENEN MUVAFAKATNAME 
3-TALEBİN ŞİRKET VEYA ADİ ORTAKLIK ADINA YAPILMASI HALİNDE TESCİLE İLİŞKİN TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ İLE İMZA SİRKÜLERİ, İSİM TESCİLİ YAPILMIŞ İSE TESCİLE İLİŞKİN BELGE 
4- DENİZ TURİZMİ ARACI YAPIM SÖZLEŞMESİ. 
5- PROJE VE ARAÇ İNŞA İZİN BELGESİ İLE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAŞVURULMASI GEREKMEKTEDİR. 
TURİZM İŞLETME BELGESİ VERİLMESİ İÇİN İSE; 
GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER, BU YÖNETMELİKLE BELİRLENEN NİTELİKLERİ TAŞIMAK KAYDIYLA TURİZM İŞLETMESİ BELGESİ ALARAK DENİZ TURİZMİ ARACI İŞLETMECİLİĞİ YAPABİLİR. 
BELGELİ TURİZM YATIRIMININ TAMAMLANIP İŞLETMEYE HAZIR OLMASI DURUMUNDA, BELGE SAHİBİ TARAFINDAN BAKANLIKÇA GEREKLİ GÖRÜLECEK BELGELER İLE AŞAĞIDA BELİRTİLEN BELGELERİN ASLI VEYA ASLINI VERMEYE YETKİLİ MERCİ TARAFINDAN VEYA ASLI GİBİDİR ŞEKLİNDE NOTERCE ONAYLANMIŞ SURETİ İLE BİRLİKTE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURULUR
-30 GÜN
DERNEK VE VAKIFLARIN SERTİFİKA BAŞVURULARIWWW.TELİFHAKLARİ.GOV.TR ADRESİNDEN GİRİŞ YAPILIP İŞLEMLER TAMAMLANDIKTAN SONRA; 
1)VAKIF SENEDİ VEYA DERNEK TÜZÜĞÜ (MADDE VE AMAÇLARIYLA BİRLİKTE) 
2)İMZA BEYANNAMESİ 
3)DİLEKÇE (ISLAK İMZALI) 
4)BANKA DEKONTU (İNTERNET ÇIKTISI OLARAK ALINAN DEKONTLAR, İLGİLİ BANKANIN HERHANGİ BİR ŞUBESİNDEN İMZALI VE MÜHÜRLÜ OLARAK ONAYLATILACAKTIR.) 
5)YETKİ BELGESİ VEYA VEKALETNAME 
6)BAŞVURUYU YAPAN ŞAHSIN NÜFUS CÜZDANI KİMLİK FOTOKOPİSİ 
7)İNTERNET BAŞVURUSUNDA DÖKÜMÜ ALINAN SAYFANIN BİR ÖRNEĞİ 
8)VARSA WWW.TELİFHAKLARİ.GOV.TR SİTESİNDEN GİRİŞ YAPILIRKEN İSTENİLEN DİĞER BELGELER
-1 GÜN
FESTİVALLERE YAPILAN YARDIMLARULUSAL VE ULUSLAR ARASI FESTİVALLERE YARDIM YAPILABİLMESİ İÇİN BAKANLIĞIMIZDAN GÖRÜŞ ALINMAK ÜZERE AŞAĞIDAKİ BELGELER İLE BAŞVURULAR KABUL EDİLİR 
1- DİLEKÇE 
2- MÜLKİ AMİR ONAYI 
3-DERNEK TÜZÜĞÜ VEYA VAKIF SENEDİNİN ONAYLI ÖRNEĞİ. 
4-PROJE RAPORU. 
5-PROGRAM 
6-TAHMİNİ MALİYET TABLOSU
-15 GÜN
GÖRÜŞ YAZILARI (SATIŞ - KİRALAMA VE TAHSİS İŞLEMLERİ, KUM-ÇAKIL OCAKLARI, HAYVANCILIK İŞLETMESİ KURULMASI)1- ALAN İLİŞKİN TAPU KAYDI 
2- ANILAN PARSELİN YERİNİN ÜZERİNDE İŞARETLENDİĞİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ 
HARİTA( KUM-ÇAKIL OCAKLARI İÇİN YAKIN ÇEVRESİ İLE İLİŞKİSİNİ GÖREBİLMEK, DENİZ, GÖL VE AKARSU KIYISINA OLAN YAKINLIĞI İLE KARAYOLLARI İLİŞKİSİNİ GÖREBİLMEK İÇİN İŞLETME ALANI İŞARETLENECEKTİR) 
3- SÖZ KONUSU PARSELE AİT FOTOĞRAFLAR, 
4- SÖZ KONUSU PARSELE AİT KADASTRAL ÇAP,
-2 GÜN
KÜLTÜREL VE SANATSAL ETKİNLİKLER ( KÜLTÜR MERKEZİ FAALİYETLERİ)AFA KÜLTÜR MERKEZİNDE TİYATRO, KONSER, PANEL VB. ETKİNLİK DÜZENLEMEK VEYA SERGİ AÇMAK İÇİN SAKARYA KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜNE DİLEKÇE İLE BAŞVURU YAPILIR 
DİLEKÇEYE EK OLARAK AŞAĞIDAKİ BELGELER İSTENİR 
1- BANKA DEKONTU 
2- SÖZLEŞME
-15 GÜN
MÜZELERDE FİLM VE FOTOĞRAF ÇEKİM İZNİ1)DİLEKÇE(ÇEKİMİN YAPILMASI İSTENEN YER, TARİH VE KATILACAK KİŞİ SAYISI İLE UYRUKLARININ AÇIKÇA BELİRTİLDİĞİ) 
2)YABANCI UYRUKLULARDAN PASAPORT FOTOKOPİLERİ 
3)BAKANLIĞIMIZCA BELİRLENEN ÜCRETİN İLGİLİ HESABA YATIRILDIĞINA İLİŞKİN BANKA DEKONTU. 
4)MÜZE MÜDÜRLÜĞÜMÜZLE SÖZLEŞME YAPILMASI
-1 GÜN
PROJE VE PROJE UYGULAMA YARDIMLARI1- PROJE YARDIMI BAŞVURULARINDA İSTENİLEN BELGELER: 

A) YARDIM TALEBİ BAŞVURUSU,
B) T.C. KİMLİK NUMARASI BEYANI, 
C) KANUNİ TEBLİGAT ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİSİ, 
Ç) MAL SAHİBİ ADINA YAPILACAK BAŞVURULARDA NOTER ONAYLI VEKALETNAME VE/VEYA VERASET İLAMI, 
D) TAŞINMAZA İLİŞKİN TESCİL KARARI VE VARSA TESCİL FİŞİ, 
E) BAŞVURU TARİHİ İTİBARİYLE SON ÜÇ AYDA ALINMIŞ MÜLKİYET BELGESİ, 
F) TAŞINMAZIN KADASTRAL DURUMUNU GÖSTEREN BELGE, 
G) PROJENİN KAPSAMINA, İŞİN BİTİRİLME SÜRESİNE, YAPI ALANINA VE YAKLAŞIK MALİYETİNE İLİŞKİN 
MİMAR VEYA İLGİLİ MÜHENDİSLERCE HAZIRLANAN RAPOR, (YAKLAŞIK MALİYET BAŞVURUNUN YAPILDIĞI 
YILIN BİRİM FİYATLARI İLE HAZIRLANMALIDIR. RAPORDA KAPALI ALAN, AÇIK ALAN (.AVLU, AÇIK TERAS, 
TOPOGRAFİK ÖLÇÜM GEREKTİREN AÇIK ALANLAR, VB) VE ÜZERİ KAPALI TERASLAR AYRI AYRI BELİRTİLMELİDİR. 
AYRICA YAKLAŞIK MALİYETTE RÖLÖVE, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON PROJE BEDELLERİ AYRI AYRI İCMAL 
ŞEKLİNDE BELİRTİLMELİDİR.) 
H) DİJİTAL ORTAMDA VE BASILI OLARAK YAPININ İÇİNİ, DIŞINI VE ÇEVRESİNİ GÖSTEREN, NET ÇEKİLMİŞ 
FOTOĞRAF ALBÜMÜ. 

2-PROJE UYGULAMA YARDIMI BAŞVURULARINDA İSTENEN BELGELER: 

A) YARDIM TALEBİ BAŞVURUSU,
B) T.C. KİMLİK NUMARASI BEYANI, 
C) KANUNİ TEBLİGAT ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİSİ, 
Ç) MAL SAHİBİ ADINA YAPILACAK BAŞVURULARDA NOTER ONAYLI VEKALETNAME VE/VEYA VERASET İLAMI, 
D) TAŞINMAZA İLİŞKİN TESCİL KARARI VE VARSA TESCİL FİŞİ, _ 
E) PROJELERİN UYGUN OLDUĞUNA İLİŞKİN KORUMA BÖLGE KURULU KARARI VE ONAYLI PROJELER, 
F) BAŞVURU TARİHİ İTİBARİYLE SON ÜÇ AYDA ALINMIŞ MÜLKİYET BELGESİ, 
G) TAŞINMAZIN KADASTRAL DURUMUNU GÖSTEREN BELGE, 
H) UYGULAMANIN KAPSAMINA, İŞİN BİTİRİLME SÜRESİNE, UYGULAMA AŞAMALARINA VE YAKLAŞIK 
MALİYETE İLİŞKİN MİMAR VEYA İLGİLİ MÜHENDİSLERCE HAZIRLANAN RAPOR, (UYGULAMA YAKLAŞIK 
MALİYETİ BAŞVURUNUN YAPILDIĞI YILIN BİRİM FİYATLARI İLE HAZIRLANMALIDIR.) 
I) DİJİTAL ORTAMDA VE BASILI OLARAK YAPININ İÇİNİ, DIŞINI VE ÇEVRESİNİ GÖSTEREN, NET ÇEKİLMİŞ 
FOTOĞRAF ALBÜMÜ. 
SERTİFİKA YENİLEME İŞLEMLERİWWW.TELİFHAKLARİ.GOV.TR ADRESİNDEN GİRİŞ YAPILIP İŞLEMLER TAMAMLANDIKTAN SONRA; 
1)TİCARET SİCİL GAZETESİ (MADDE VE AMAÇLARIYLA BİRLİKTE, VARSA ADRES VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİNİ GÖSTERİR ŞEKİLDE) 
2)FAALİYET BELGESİ (SON 6 AY İÇİNDE ALINMIŞ OLMALIDIR) 
3)ESKİ SERTİFİKANIN ASLI 
4)BANKA DEKONTU (İNTERNET ÇIKTISI OLARAK ALINAN DEKONTLAR, İLGİLİ BANKANIN HERHANGİ BİR ŞUBESİNDEN İMZALI VE MÜHÜRLÜ OLARAK ONAYLATILACAKTIR.) 
5)DİLEKÇE (ISLAK İMZALI) 
6)İMZA SİRKÜLERİ (DİLEKÇEDE İMZASI BULUNAN KİŞİNİN, İLGİLİ FİRMAYI TEMSİLE YETKİLİ OLDUĞUNU BELİRTMELİDİR.) 
7)BAŞVURUYU YAPAN ŞAHSIN NÜFUS CÜZDANI KİMLİK FOTOKOPİSİ 
8)İNTERNET BAŞVURUSUNDA DÖKÜMÜ ALINAN SAYFANIN BİR ÖRNEĞİ 
9)VARSA WWW.TELİFHAKLARİ.GOV.TR SİTESİNDEN GİRİŞ YAPILIRKEN İSTENİLEN DİĞER BELGELER
-1 GÜN
ŞAHIS FİRMALARININ SERTİFİKA BAŞVURULARIWWW.TELİFHAKLARİ.GOV.TR ADRESİNDEN GİRİŞ YAPILIP İŞLEMLER TAMAMLANDIKTAN SONRA; 
1)TİCARET SİCİL GAZETESİ (MADDE VE AMAÇLARIYLA BİRLİKTE, VARSA ADRES VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİNİ GÖSTERİR ŞEKİLDE) 
2)FAALİYET BELGESİ (SON 6 AY İÇİNDE ALINMIŞ OLMALIDIR.) 
3)İMZA SİRKÜLERİ 
4)BANKA DEKONTU (İNTERNET ÇIKTISI OLARAK ALINAN DEKONTLAR, İLGİLİ BANKANIN HERHANGİ BİR ŞUBESİNDEN İMZALI VE MÜHÜRLÜ OLARAK ONAYLATILACAKTIR.) 
5)DİLEKÇE (ISLAK İMZALI) 
6)BAŞVURUYU YAPAN ŞAHSIN NÜFUS CÜZDANI KİMLİK FOTOKOPİSİ 
7)İNTERNET BAŞVURUSUNDA DÖKÜMÜ ALINAN SAYFANIN BİR ÖRNEĞİ 
8)VARSA WWW.TELİFHAKLARİ.GOV.TR SİTESİNDEN GİRİŞ YAPILIRKEN İSTENİLEN DİĞER BELGELER
-1 GÜN
ŞİRKETLERİN SERTİFİKA BAŞVURULARIBAŞVURULARI WWW.TELİFHAKLARİ.GOV.TR ADRESİNDEN GİRİŞ YAPILIP İŞLEMLER TAMAMLANDIKTAN SONRA; 
1)TİCARET SİCİL GAZETESİ (MADDE VE AMAÇLARIYLA BİRLİKTE, VARSA ADRES VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİNİ GÖSTERİR ŞEKİLDE) 
2)FAALİYET BELGESİ (SON 6 AY İÇİNDE ALINMIŞ OLMALIDIR) 
3)İMZA SİRKÜLERİ 
4)BANKA DEKONTU (İNTERNET ÇIKTISI OLARAK ALINAN DEKONTLAR, İLGİLİ BANKANIN HERHANGİ BİR ŞUBESİNDEN İMZALI VE MÜHÜRLÜ OLARAK ONAYLATILACAKTIR.) 
5)DİLEKÇE (ISLAK İMZALI) 
6)NOTER TASDİKLİ VEKALETNAME 
7)BAŞVURU YAPAN ŞAHSIN NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ 
8)VERGİ LEVHASI 
9)İLK SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BELEDİYEDEN ALINAN İŞYERİ AÇMA RUHSATI 
10)İNTERNET BAŞVURUSUNDA DÖKÜMÜ ALINAN SAYFANIN BİR ÖRNEĞİ 
11)VARSA WWW.TELİFHAKLARİ.GOV.TR SİTESİNDEN GİRİŞ YAPILIRKEN İSTENİLEN DİĞER BELGELER
-1 GÜN
TURİZM İŞLETME BELGESİ TALEPLERİYATIRIM İŞLETME BELGESİ VE TURİZM İŞLETME BELGESİ TALEPLERİ DOĞRUDAN KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE YAPILMAKTADIR.-5 GÜN