Sakarya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanması

5226 sayılı Kanunla değişik, 2863 sayılı 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 12. maddesine İstinaden hazırlanarak 15.07.2005 tarihli ve 25876 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Taşınmaz Kültür Varlıklarının  Onarımına Yardım Sağlanmasına" ilişkin başvuru yapabilmek için dilekçe örneği tıklayınız.

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik için tıklayınız.

    Ayrıca yardım taleplerinin daha sağlıklı değerlendirilebilmesi amacıyla, sit alanı içinde doku bütünlüğü ve karakteri bozulmamıs korunması gerekli sokak ve meydan üzerinde yer alan taşınmazların tespitinin sağlanabilmesi için, proje ve proje uygulama yardımı talep eden taşınmazların sit paftası, imar paftası, kadastral pafta üzerinde ada parsel numarası belirtilerek işaretli yerini gösteren ilinizin bağlı olduğu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge Müdürlüklerinden veya ilgili Belediyesinden temin edilecek olan harita örneklerinin Yönetmeliğin 5. maddesi gereğince hazırlanması gerekli evraklarla birlikte hazırlanarak yardım talep dosyası ilgili Müdürlüğe teslim edilecektir.