Sakarya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

1935

KRONOLOJİ

1935

1 Ocak 1935İstanbul Ruhtım Şirketi Devletçe satın alındı.
2 Şubat 1935Ayasofya Müzesi halka açıldı.
18 Şubat 1935"Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanunun Tatbik Suretini Gösterir Nizamname" yayınlandı.
1 Mart 1935Atatürk dördüncü kez Cumhurbaşkanlığına seçildi.
1 Mart 1935İlk kadın milletvekillerinin katıldığı beşinci dönem T.B.M.M çalışmalarına başladı.
1 Mart 1935Kayseri'de Atatürk Heykeli açıldı.
9 Nisan 19352/2295 sayılı kararname ile ordudaki rütbe adlarının yeni karşılıkları (bugünkü adları) saptandı.
18 Nisan 1935İstanbul'da Milletlerarası Kadınlar Kongresi toplandı.
27 Mayıs 1935T.B.M.M'de "Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun" kabul edildi.
2 Haziran 1935Eski Milli Eğitim Bakanlarından, büyükelçi Vasıf Çınar öldü.
14 Haziran 1935"Diyanet İşleri Reisliği Teşkilat ve Vazifelerine Dair Kanun" T.B.M.M'de kabul edildi.
14 Haziran 1935T.B.M.M'de "Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Kurulması Hakkında Kanun" kabul edildi.
14 Haziran 1935T.B.M.M'de "Etibank Kanunu" kabul edildi.
14 Haziran 1935T.B.M.M'de "Elektrik İşleri Etüt İdaresi Teşkiline Dair Kanun" kabul edildi.
5 Ağustos 1935Fevzi Paşa - Ergani Demiryolu işletmeye açıldı.
16 Eylül 1935Kayseri bez fabrikası açıldı.
13 Ekim 1935Türkiye Mason Locaları, İçişleri Bakanlığınca kapatıldı.
21 Ekim 1935Çerkez Ethem ve kardeşlerinin Atatürk'e hazırladığı suikast üzerine İstanbul Üniversitesinde gençlik, protesto mitingi yaptı.
23 Kasım 1935Çalışmalarına son veren İstanbul Haliç Şirketinin işletmesi Belediyeye geçti.
29 Kasım 1935Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası açıldı.