Sakarya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

KonaklamaTesisleri

(Tüm Başvurular E-Devlet Üzerinden Yapılmaktadır. Elden Başvuru Alınmamaktadır)

Müdürlüğümüzün iş yoğunluğu azaltmak adına Aşağıda belirtilen kanun, yönetmelik ve başvuru klavuzunu mutlaka okuyunuz.

- Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İçin Tıklayınız


- Turizm Amaçlı Konut İzin Belgesi Yönetmeliği İçin
Tıklayınız

- Turizm Amaçlı Konut İzin Belgesi Başvuru Klavuzu İçin
Tıklayınız

- Turizm Amaçlı Konut İzin Belgesi Başvurusu İçin Tıklayınız
 


Mevcutta faaliyet gösteren konutların son başvuru tarihi 01 Şubat 2024'tür.
Bu tarihten sonra yeni başvurularda dahil olmak üzere izin belgesi alınmadan faaliyette bulunulamaz.
Yeni faaliyete başlayacak olanlar izin belgesi almadan faaliyette bulunamaz
Faaliyette bulunanlara ilgili kanun maddesi kapsamında idari yaptırım cezası uygulanmaktadır.

__________________________________________________________________________________________________________

TESİS SORGULAMA VE TURİZM İŞLETME BELGESİ BAŞVURUSU HAKKINDA:


Bakanlığımızdan Belgeli Tesislerin Türkiye geneli sorgulama ekranı için Tıklayınız

Bu tesislerin dışındaki işletmeler Bakanlığımızdan belgeli tesisler değildir.

01.11.2023
tarihinden önce işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmiş olan ve turizm işletmesi belgesi bulunmayan ancak, ruhsat tarihinden itibaren henüz bir yıllık turizm işletmesi belgesi alınması süresi dolmamış olan konaklama işletmelerinin, bu maddenin yürürlüğe girdiği 01.11.2023 tarihinden itibaren üç ay içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığına başvurmaları (e-devletüzerinden), altı ay içerisinde de turizm işletmesi belgesi alması zorunludur. Üç ay içerisinde başvuruda bulunmayan veya altı ay içinde turizm işletmesi belgesi alamayan konaklama işletmeleri faaliyette bulunamaz. Bu işletmelerin işyeri açma ve çalışma ruhsatı Bakanlıkça yapılan bildirim üzerine yetkili idare tarafından bir ay içinde iptal edilir ve faaliyetlerine son verilir.

Başvuru ekranı içi
ntıklayınız.

NOT: Turizm İşletme Belgeli Tesislerin tüm işlemleri Bakanlığımız tarafından yürütülmekte olup, Basit Konaklama Turizm İşletme Belgeli Tesislerin tüm işlemleri Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir.
___________________________________________________________

KONAKLAMA İSTATİSTİK SİSTEMİ HAKKINDA
:


Bakanlığımızdan belgeli konaklama tesisleri Emniyet veya Jandarma istatistik sisteminin dışında Bakanlığımıza ait istatistik sistemine de veri girişi yapmaları gerekmektedir.

Ayrıca konaklama tesisleri veri girişlerini günlük olarak değil, her ayın 1 ile 10'u arasında istedikleri gün, örneğin Eylül ayının verilerini Kasım ayının 1 ile 10"u arasında girmeleri gerekmektedir.

Konaklama İstatistik Sisteme Giriş İçinTıklayınız
Konaklama İstatistik Sistemi Kullanma Klavuzu İndir.

Konaklama İstatistik Sistemi Kullanma Videosu İçin Tıklayınız


Yetkili kullanıcı değişikliği, şifre yenileme, e-posta değişikliği, vb.  durumlarda Tesis Kullanıcı Tanımlama Formu Doldurularak elden veya iktm54@ktb.gov.tr e-posta adresimiz üzerinden gönderilmesi gerekmektedir. Tesis Kullanıcı Tanımlama Formu İndir
Formun Müdürlüğümüze ulaşıp ulaşmadığı ile ilgili gönderim tarihinden 1 gün sonra Müdürlüğümüzü arayarak teyit ettiriniz.
Destek: 0264 280 17 07 veya 0264 280 17 11
___________________________________________________________

SÜRDÜRÜLEBİLİR SERTİFİKASI HAKKINDA:

Bakanlığımızdan belgeli tüm konaklama tesisleri "Sürdürülebilir Turizm Sertifikası"nı almak zorundadırlar. Almayan işletmelerin faaliyetlerine son verilmektedir.

Sürdürülebilir Turizm Programı Başvuru ve Sorgulama Ekranı İçin Tıklayınız.

Sürdürülebilir Belgesi Sunumunu İndirmek İçin Tıklayınız

Sürdürülebilir Turizm Genelgesini İndirmek İçin Tıklayınız

Sürdürülebilir Turizm Sertifikası işlemlerinin tamamı Bakanlığımız tarafından yürütülmektedir.

Destek:

Adres : Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. No:127 Astoria AVM B Blok Kat:4 34394 Şişli – İstanbul


_____________________________________________________

BELGE ÜCRETLERİ HAKKINDA:

Basit Konaklama Turizm İşletme Belgeli Tesislerin
Devir, Kapasite Artışı ve Belge Sahibi Değişikliği durumlarında belge ücreti alınmakta olup,
aşağıda belirtilen işlemlerin yapılması gerekmektedir.

Turizm İşletme Belgeli Tesisler ise tüm başvurularını Bakanlığımıza e-devlet üzerinden yapmaları gerekmektedir.

2023 Yılı Yeniden Değerleme Oranına Göre:

Belge Ücreti:  Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye  ZİRAAT BANKASI (IBAN: TR350001001745034831705539) hesabına1.000 TL. Yatırılması, Açıklama Kısmına İşletmenizin Adınızı Yazabilirsiniz. Örneğin: Sakarya Otel Belge Ücreti

Müessese Harcı: Herhangi bir vergi dairesine gidilerek9251koduyla dördüncü sınıf turizm müessesesi işletme belgesi olarak 1.721,40 TLyatırılması gerekmektedir. İnternet bankacılığından yapılmamaktadır.


NOT: Her iki dekontunda Müdürlüğümüze iktm54@ktb.gov.tr kurumsal e-posta yoluyla veya elden teslim edilmesi gerekmektedir. E-posta yoluyla gönderilen dekontlar Müdürlüğümüze ulaştığında tarafınıza Müdürlüğümüze ulaşmıştır şeklinde geri dönüş yapılmaktadır. Geri dönüş olmaması durumunda gönderim tarahinden 1 gün sonra Müdürlüğümüzü arayarak teyit ettiriniz.

Dekontlarınız Müdürlüğümüze ulaştıktan sonra belge hazırlama, imzalama ve basım işlemleri başlamaktadır. Tüm bu işlemler bittikten sonra tarafınıza e-posta atılmakta ve telefon ile aranılmaktadır. Belgeyi teslim almaya işletme sahibi veya yetkili bir kişinin gelmesi gerekmektedir. Gelen kişiye imza karşılığı Basit Konaklama Turizm İşletme Belgesinin aslı teslim edilmektedir.

______________________________________________________________

Turizmi Teşvik Kanunu İndir
2634 Sayılı Kanun Kapsamında 2023 Yılında Uygulanacak Para Cezaları İndir
_______________________________________________________________

ADRES, UNVAN, DEVİR, İSİM VE KAPASİTE DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA:

Basit Konaklama Turizm İşletme Belgeli Tesislerin adres, unvan, devir, kapasite artışı, isim değişikliği vb. durumlarda ilgili belediyesinden İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını yenilenmesi veya ilgili belediyeden aynı parselde olduğunda veya ruhsata dahil olduğuna dair resmi yazı alması gerekmekte olup, 30 gün içerisinde Bakanlığımıza/Müdürlüğümüze başvuruda bulunulması gerekmektedir. Başvuru yapmayan işletmelerin faaliyetlerine son verilir ve işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir.

Müdürlüğümüze başvuru aşamasında mevcut durumun değişikliğini belirten bir dilekçe, ruhsat aslı ve fotokopisi, imza sirküsü vb. evraklarla birlikte elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Müdürlüğümüze başvurular için örnek dilekçe indir

Başvuru Dilekçesi indir

Başvuru yapmayan işletmelerin tespit edilmesi durumunda 2634 sayılı kanun kapsamında idari yaptırım uygulanmaktadır.

Turizm İşletme Belgeli tesisler başvurularını Bakanlığımız Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü e-devlet üzerinden yapmaları gerekmektedir. E-devlet ekranına giriş için tıklayınız.

0264 280 17 00 (Santral)
E-posta: iktm54@ktb.gov.tr
Adres: Serdivan, İstiklal Mah. Halit Evin cad. No:10 Necdetbel İşmerkezi Kat:2 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
_______________________________________________________________

İşletmenin kapatılması veya faaliyetine son verilmesi durumunda yapılması gerekenler:

1- İşletme yetkilisi tarafından ilgili belediyesine gidilerek işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal ettirilir.
2- İşletme yetkilisi tarafından Müdürlüğümüze işletmenin kapandığını ve ruhsatın iptal edildiğini belirtir bir dilekçe sunulur. 
3- Dilekçe ekine ilgili belediyesinden ruhsatın iptal edildiğine dair resmi yazı ile Müdürlüğümüzden almış olduğu Basit Konaklama Turizm İşletme Belgesinin aslı eklenerek elden teslim edilir. (Not: Resmi yazının elden teslim alınamaması durumunda ilgili belediye tarafından Müdürlüğümüze resmi yazı yazılması sağlanır.)

______________________________________________________________

FİYAT TARİFELERİ HAKKINDA:

Bakanlığımızdan belgeli tüm konaklama tesisleri her yıl işletmelerinde vermiş oldukları hizmetlere ilişkin fiyat tarifesi doldurması gerekmektedir.

Tesisinize ait fiyatlandırmalar için her yıl Eylül-Ekim aylarında Bakanlığımızca hazırlanan "Fiyat Tarifesi Formu" doldurularak 2 nüsha halinde tesis yetkilisi tarafından kaşeli ve ıslak imzalı Müdürlüğümüze elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Önemli Not: Fiyat belirlemeleri bir sonraki yıl için yapılmaktadır. Örneğin 2023 yılı içerisinde doldurulan fiyat tarifesi formlarının ücret belirlemeleri 2024 yılı için yapılmalıdır.

Fiyat tarifesi formu indirExcel formatında, sekmelerde yedi adet form bulunmaktadır. Bu formlarda tesisiniz ile ilgili olan bölümler doldurulmalıdır.

Müdürlüğümüzce onaylanan fiyat tarifeleri bir takvim yılı sonuna kadar geçerlidir. Yeni fiyat tarifesi onaylatma talebinde bulunulmadığı taktirde, onaylı tarifeler geçerliklerini korumaya devam ederler.

Müdürlüğümüzce onaylanan fiyat tarifelerin 1 nüshası tarafınıza imza karşılığı teslim edilir. Teslim edilen fiyat tarifesi tesisinizde müşterinizin görebileceği bir noktaya asılır.  (asılması zorunludur)


2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun; -11'inci  maddesi üçüncü fıkrasında: "Belgeli işletmeler Bakanlıkça istenilen bilgi ve belgeleri verilen süre içerisinde sağlamakla yükümlüdür." hükmü, -33'üncü madde c bendinde: "Bakanlıkça istenilen bilgi ve belgelerin verilen süre içerisinde gönderilmemesi veya eksik gönderilmesi veya yanıltıcı bilgi veya belge verilmesi hallerinde sekiz bin beş  yüz Türk lirası idari para cezası" ile,  i bendinde: "Onaylı fiyat tarifelerinin üzerinde fiyat uygulanması halinde fazladan alınan ücretin yirmi katı idari para cezası." ve son bendinde : "Birinci fıkranın (i) bendi hariç, bu maddede belirtilen idari para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer  298  inci  maddesi  uyarınca  tespit  ve  ilan  edilen  yeniden  yeniden değerleme oranında arttırılarak uygulanır" hükümleri yer almakta olup,  Bakanlıkça istenilen bilgi ve belgelerin verilen süre içerisinde gönderilmemesi veya eksik gönderilmesi veya yanıltıcı bilgi veya belge verilmesi hallerinde mevcut yılın yeniden değerleme oranı uygulanarak idari para cezaları uygulanır.
fiyat  tarifleri  tebliğinin  5.maddesi gereğince yeni fiyat tarifesi onaylatma talebinde bulunulmadığı taktirde bir önceki yılın fiyat tarifeleri geçerli olacaktır.

__________________________________________________________________________

BELGELİ İŞLETMELERİN UYGULAYACAKLARI FİYAT TARİFELERİNİN HAZIRLANMASI VE

ONAYLANMASINA İLİŞKİN  GENEL İLKELER HAKKINDA TEBLİĞ

(Tebliğ No: 2008/2)

Resmi Gazete Tarihi: 09.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26992


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 10 uncu maddesinde hüküm altına alınan belgeli işletmelerin uygulayacakları fiyat tarifelerinin hazırlanması ve onaylanmasına ilişkin genel ilkelerin belirlenmesidir.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 10 uncu maddesi ve 21/6/2005 tarihli ve 25852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 55 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (l) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik hükümleri ile 4/8/1983 tarihli ve 18125 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yat Turizmi Yönetmeliği çerçevesinde işletme belgesi alan turizm işletmelerinin uygulayacakları fiyat tarifelerinin hazırlanması ve onaylanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel İlkeler

MADDE 4 – (1) Belgeli işletmelerin, Kültür ve Turizm Bakanlığınca onaylanmış fiyat tarifeleri ile faaliyet göstermeleri esastır.

MADDE 5 – (1) İşletmeler fiyat tarifelerini, içinde bulundukları yılın Eylül-Ekim aylarında onaylatırlar. Onaylanan fiyat tarifeleri bir takvim yılı sonuna kadar geçerlidir. Yeni fiyat tarifesi onaylatma talebinde bulunulmadığı taktirde, onaylı tarifeler geçerliklerini korumaya devam ederler.

MADDE 6 – (1) Onaylı tarifeler, uygulandığı yıl içerisinde değiştirilerek ikinci kez onaylanmaz. Ancak, fiyat değişikliği için ileri sürülen gerekçelerin, tarifeleri onaylayan mercii tarafından incelenerek haklı görülmesi halinde ikinci kez fiyat onaylanabilir.

MADDE 7 – (1) İşletmeler uygulayacakları fiyatları, gerçekçi ve pazarlanabilir olması hususunu göz önünde bulundurarak, serbestçe belirleyebilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Fiyat Tarifelerinin Hazırlanmasındaki Usul ve Esaslar

MADDE 8 – (1) Konaklama hizmeti veren işletmeler ile yat limanları ve yat işletmeleri, dış pazarlamayı dikkate alarak, fiyatlarını Yeni Türk Lirası karşılıklarını da belirtmek koşulu ile ABD Doları veya Euro cinsinden belirleyebilirler. Fiyatların hesaplanmasında, düzenlendiği ayın 1. günündeki T.C. Merkez Bankası tarafından ilan edilmiş olan ABD Doları veya Euro döviz alış kuru esas alınır.

MADDE 9 – (1) Yat limanlarında fiyatlara dahil olan tüm hizmetler, (tamir, kontrol ve benzeri bir tarifeye bağlanmayan özellik taşıyan hizmetler hariç) kaptan ücreti, su, elektrik, spor olanağı, bağlama, bakım, v.b. fiyat tarifelerinde ayrıntılı olarak belirtilir.

MADDE 10 – (1) Yat işletmeleri, uçak ve transfer masrafları dahil olarak düzenleyecekleri paket turların kişi başına isabet eden fiyatlarını da onaylatabilirler.

MADDE 11 – (1) Fiyat tarifelerinde, işletmelerin kendi türlerine ilişkin sunduğu her türlü yeme, içme, eğlence, spor, sağlık v.b. hizmetlerin cinsleri, sunuş biçimleri ve fiyatları açıkça belirtilir.

MADDE 12 – (1) Fiyat tarifelerinde belirtilmesi şartıyla, gece kulübü, diskotek, Amerikan-bar, mini-bar ve oda servisi hizmetleri için müşteriden farklı fiyat talep edilebilir.

MADDE 13 – (1) İşletmeler, yılbaşı, balo, konser v.b. özel organizasyon ve gecelerde sunacakları hizmetler için içeriği belirtilmek şartıyla paket fiyat onaylatabilirler.

MADDE 14 – (1) Herşey dahil pazarlama sistemini uygulayan konaklama işletmeleri, bu sisteme yönelik her türlü yeme-içme, yan ünite hizmetlerinin, hangi sürelerde sunulacağını, sunuş biçimlerini ve fiyatlarını açıkça fiyat formlarında belirtmek zorundadırlar.

MADDE 15 – (1) Müstakil eğlence yerleri için hazırlanacak olan tarifelerde artist konsomasyon ücreti onaylanmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tarifelerin Onaylanması

MADDE 16 – (1) Fiyatlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmış ve bu Tebliğ ekinde yer alan formlara doldurulur.

MADDE 17 – (1) Fiyat tarifeleri, işletmenin bağlı olduğu İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerince onaylanır.

MADDE 18 – (1) Mesleki dernek üyesi işletmeler fiyat tarifelerini üç nüsha halinde bağlı bulundukları dernek aracılığıyla, dernek üyesi olmayan işletmeler ise iki nüsha halinde doğrudan İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine gönderirler.

MADDE 19 – (1) Tarifeler, İl Müdürlüklerince incelenir ve uygun görülenler onaylanır. Onaylanan tarifelerin bir nüshası İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin arşivinde muhafaza edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Fiyat Tarifelerinin Uygulanması Usul ve Esasları

MADDE 20 – (1) Günlük mönülerde gösterilmek şartıyla, av etleri ile deniz mahsullerinin satış fiyatları işletmelerce serbestçe belirlenebilir.

MADDE 21 – (1) Çift yataklı odada tek kişi kaldığı takdirde oda fiyatının en fazla % 80’i talep edilir.

MADDE 22 – (1) İlave yatak ücreti, çift kişilik odada tek yatağa isabet eden miktarın yarısını geçemez.

MADDE 23 – (1) Ödemelere ilişkin yapılan fiyat hesaplamalarında, ödemenin yapıldığı ayın 1. günündeki T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen döviz alış kuru esas alınır.

MADDE 24 – (1) İşletmeler, onaylı tarifelerin üzerinde bir fiyat uygulaması yapamazlar. Pazarlama şartları dikkate alınarak onaylı fiyatların altında bir fiyat uygulayabilirler.

MADDE 25 – (1) Müşteriye sunulan tarifelerde yiyecek ve içeceklerin içerikleri, tür ve cinsleri, en az iki yabancı dilde belirtilir.

MADDE 26 – (1) Herşey dahil sistemi uygulayan işletmelerden, yiyecek, içecek ürünleri ile diğer hizmetlerin sunumunda süre sınırı veya ayrı bir ücret ödeme zorunluluğu getirenler, bu uygulama konusunda müşterilerini önceden bilgilendirmekle yükümlüdürler.

ALTINCI BÖLÜM

Son Hükümler

MADDE 27 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 28 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
______________________________________________________________

BASİT KONAKLAMA TESİSLERİ İLE PLAJ İŞLETMELERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

______________________________________________________________

HAVUZ YETERLİLİK TALİMATI HAKKINDA:

Konu ile ilgili Bakanlığımıza ait yazı örneğini indirmek için tıklayınız.


______________________________________________________________

MÜZİK LİSANSI HAKKINDA:

Konu ile ilgili Bakanlığımıza ait yazı örneğini indirmek için
tıklayınız.

https://otellisanslama.org/

_____________________________________________________________


Müdürlüğümüz İletişim


Telefon: 0264 280 17 00

Faks: 0264 280 17 35

KEP: sakaryakulturturizm@hs01.kep.tr

İstiklal Mah. Halit Evin Cad. No:10 Necdet Bel İş Merkezi Kat:2 Serdivan/SAKARYA

E-Posta: iktm54@ktb.gov.tr

______________________________________________________________________________________________________________________

ŞİKAYET VE DOLANDIRICILIKLA İLGİLİ YAPILMASI GEREKENLER

1- Yapılan faaliyetin içeriğini detaylı bir şekilde anlatan metin, işletmenin açık adresinin, irtibat bilgilerinin, sosyal medya hesaplarının (instagram, watsap, web sitesi vb) bilgi ve görselleri ile birlikte TÜRSAB ihbar@tursab.org.tr veya Müdürlüğümüz iktm54@ktb.gov.tr kurumsal e-posta adreslerine şikayette bulunulması; Dileyenler bir dilekçe ile birlikte TÜRSAB'a veya Müdürlüğümüze elden teslim etmeleri gerekmektedir.
2- Ödemelerle ilgili mağduriyetlerin yaşanması durumunda en yakın Kaymakamlık bünyelerinde bulunan Tüketici Hakem Heyetlerine gidilerek elinizdeki dokuman, görsel ve dekontlarla birlikte başvuruda bulunulması gerekmektedir.
3- Sosyal medya hesaplarının dolandırıcık faaliyetlerinin engellenmesi, sayfaların kapatılması ve bu faaliyetleri yapanlar hakkında işlem tahsis edilebilmesi için en yakın kolluk kuvvetlerine veya savcılıklara elinizdeki dokumanlarla birlikte başvuruda bulunulması gerekmektedir.
4- Ödeme ile ilgili mağdur olduğunuzu düşündüğünüz andan itibaren en hızlı şekilde bağlı bulunduğunuz bankanın müşteri hizmetlerini arayarak para iadesi talebinde bulunmak.

ÖNERİLER

1- Öncelikle tüm konakama tesislerinin var olup olmadığı ile ilgili Bakanlığımız web adresi üzerinden Türkiye geneli tesis sorgulaması  yapılması, sorgu için tıklayınız
2- Konaklama tesislerine ait web sitesi, sosyal medya hesaplarının olup olmadığının kontrol edilmesi,
3- İrtibat bilgilerinin sabit telefon veya cep numaralarından oluşması,
4- Adres bilgilerinin sosyal medya hesapları ile web sitesi, goole maps gibi uygulamalardan kontrol edilmesi,
5- Ödeme ile ilgili şahsın veya şirketlere ait IBAN bilgilerinin kontrol edilmesi,
6- İnternet üzerinden bu tesisler ile ilgili ön araştırma yapılması,
7- Bakanlığımızdan belgeli tesislerin dışında faaliyet gösteren diğer tesislerin var olup olmadığı ile ilgili bağlı bulunduğu ilçe belediye başkanlıklarından sorgulanması,
8- Bazı illerde yer alan resmi derneklerden faydalanılarak bilgi alınması,
9- Mümkün ise görüntülü aramak veya tesisi görüntülü gezmek.
10-O ilde bir tanıdığınız var ise böyle bir tesis olup olmadığı ile ilgili danışmak, destek almak.
11-Bakanlığımızdan belgeli acentaları sorgulamak, irtibat ve adres bilgilerine ulaşarak teyit almak. Acenta sorgusu için tıklayınız.