Sakarya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Basit Konaklama Turizm İşletme Belgesi İş ve İşlemleri

28.07.2021 tarihinden önce işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunan konaklama tesislerine Müdürlüğümüzce Basit Konaklama Turizm İşletme Belgesi belge düzenlenmiştir.
Bu tarihten sonra Basit Konaklama Turizm İşletme Belgesi verilmemekte olup, sadece aşağı belirtilen hususlar gerçekleştirmektedir.


ADRES, UNVAN, DEVİR, İSİM VE KAPASİTE DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA:

Basit Konaklama Turizm İşletme Belgeli Tesislerin adres, unvan, devir, kapasite artışı, isim değişikliği vb. durumlarda ilgili belediyesinden İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını yenilenmesi veya ilgili belediyeden aynı parselde olduğunda veya ruhsata dahil olduğuna dair resmi yazı alması gerekmekte olup, 30 gün içerisinde Bakanlığımıza/Müdürlüğümüze başvuruda bulunulması gerekmektedir. Başvuru yapmayan işletmelerin faaliyetlerine son verilir ve işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir.

Müdürlüğümüze başvuru aşamasında mevcut durumun değişikliğini belirten bir dilekçe, ruhsat aslı ve fotokopisi, imza sirküsü vb. evraklarla birlikte elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Müdürlüğümüze başvurular için örnek dilekçe indir

Başvuru Dilekçesi indir

Başvuru yapmayan işletmelerin tespit edilmesi durumunda 2634 sayılı kanun kapsamında idari yaptırım uygulanmaktadır.

BELGE ÜCRETLERİ HAKKINDA:

Basit Konaklama Turizm İşletme Belgeli Tesislerin
Devir, Kapasite Artışı ve Belge Sahibi Değişikliği durumlarında belge ücreti alınmakta olup,
aşağıda belirtilen işlemlerin yapılması gerekmektedir.

2024 Yılı Yeniden Değerleme Oranına Göre:

Belge Ücreti:  Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye  ZİRAAT BANKASI (IBAN: TR350001001745034831705539) hesabına 1.600 TL. Yatırılması, Açıklama Kısmına İşletmenizin Adınızı Yazabilirsiniz. Örneğin: Sakarya Otel Belge Ücreti

Müessese Harcı: Herhangi bir vergi dairesine gidilerek 9251 koduyla dördüncü sınıf turizm müessesesi işletme belgesi olarak 2.727,70 TLyatırılması gerekmektedir. İnternet bankacılığından yapılmamaktadır.


NOT: Her iki dekontunda Müdürlüğümüze iktm54@ktb.gov.tr kurumsal e-posta yoluyla veya elden teslim edilmesi gerekmektedir. E-posta yoluyla gönderilen dekontlar Müdürlüğümüze ulaştığında tarafınıza Müdürlüğümüze ulaşmıştır şeklinde geri dönüş yapılmaktadır. Geri dönüş olmaması durumunda gönderim tarahinden 1 gün sonra Müdürlüğümüzü arayarak teyit ettiriniz.

Dekontlarınız Müdürlüğümüze ulaştıktan sonra belge hazırlama, imzalama ve basım işlemleri başlamaktadır. Tüm bu işlemler bittikten sonra tarafınıza e-posta atılmakta ve telefon ile aranılmaktadır. Belgeyi teslim almaya işletme sahibi veya yetkili bir kişinin gelmesi gerekmektedir. Gelen kişiye imza karşılığı Basit Konaklama Turizm İşletme Belgesinin aslı teslim edilmektedir.

İşletmenin kapatılması veya faaliyetine son verilmesi durumunda yapılması gerekenler:

1- İşletme yetkilisi tarafından ilgili belediyesine gidilerek işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal ettirilir.
2- İşletme yetkilisi tarafından Müdürlüğümüze işletmenin kapandığını ve ruhsatın iptal edildiğini belirtir bir dilekçe sunulur. 
3- Dilekçe ekine ilgili belediyesinden ruhsatın iptal edildiğine dair resmi yazı ile Müdürlüğümüzden almış olduğu Basit Konaklama Turizm İşletme Belgesinin aslı eklenerek elden teslim edilir. (Not: Resmi yazının elden teslim alınamaması durumunda ilgili belediye tarafından Müdürlüğümüze resmi yazı yazılması sağlanır.)