Sakarya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Turizm İşletme ve Yatırım Belgesi İş ve İşlemleri

TURİZM İŞLETME VE YATIRIM BELGESİ BAŞVURUSU HAKKINDA:

01.11.2023
tarihinden önce işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmiş olan ve turizm işletmesi belgesi bulunmayan ancak, ruhsat tarihinden itibaren henüz bir yıllık turizm işletmesi belgesi alınması süresi dolmamış olan konaklama işletmelerinin, bu maddenin yürürlüğe girdiği 01.11.2023 tarihinden itibaren üç ay içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığına başvurmaları (e-devletüzerinden), altı ay içerisinde de turizm işletmesi belgesi alması zorunludur. Üç ay içerisinde başvuruda bulunmayan veya altı ay içinde turizm işletmesi belgesi alamayan konaklama işletmeleri faaliyette bulunamaz. Bu işletmelerin işyeri açma ve çalışma ruhsatı Bakanlıkça yapılan bildirim üzerine yetkili idare tarafından bir ay içinde iptal edilir ve faaliyetlerine son verilir.

NOT: Turizm İşletme ve Yatırım Belgeli Tesislerin tüm iş ve işlemleri Bakanlığımız tarafından yürütülmektedir.

Başvuru ekranı içi
n tıklayınız.