Sakarya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Kanun, Yönetmelik, Genelge ve İdari Para Cezaları

- Tapuda konut ibaresi içermeyen konutlara geçici süreyle izin belgesi verilmesi ile ilgili yönetmelik için tıklayınız.

- Mobil Evlerle ilgili 18 Ocak 2024 tarih ve 32433 sayılı yönetmelik için Tıklayınız

- Basit Konaklama Tesisleri ile Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelik İçin Tıklayınız

- Turizmi Teşvik Kanunu İndir

- Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İçin Tıklayınız

- Turizm Amaçlı Konut İzin Belgesi Yönetmeliği İçinTıklayınız

- 2634 Sayılı Kanun Kapsamında 2023 Yılında Uygulanacak Para Cezaları
İndir

-
Sürdürülebilir Turizm Genelgesini İndirmek İçin Tıklayınız

- Fiyat tarifelerinin hazırlanması ve onaylanmasına ilişkin genel ilkeler hakkında tebliğ içinTıklayınız